Felhasználási feltételek

Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal. 

Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: Alternatív Érintés Betéti Társaság
A szolgáltató székhelye: 1173 Budapest Gyergyóalfalu u. 5.
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@testlelekszerviz.hu
Cégjegyzékszáma: 01-06-791668
Adószáma: 25869855-1-42
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve (cégbíróság): Fővárosi Cégbíróság
Telefonszáma: +3630/9665076
A szerződés nyelve: magyar 
A tárhely-szolgáltató adatai: Webnode

Alapvető rendelkezések:

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

Adatkezelési szabályok:

A webáruház adatvédelmi tájékoztatója az alábbi linken érhető el.
https://testlelekszerviz.webnode.hu/adatvedelmi-szabalyzat/

A webáruházban való vásárlás az adatvédelmi szabályzat elfogadásával lehetséges.

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

A webáruházban megjelenített termékek csak online,  megvásárolhatók meg. A termékek nem tartalmaznak  Áfát alanyi adómentesség miatt. A termékek ára nem tartalmazza a házhozszállítási díjat, illetve a csomagolási díjat, azokat külön számítjuk fel. Kivételes esetben lehetőség van személyes átvételre a webáruház üzemeltetőjnek székhelyén, előzetes időponegyeztetéssel.

A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenítet meg. A termékek adatlapján megjelenített képek kismértékben eltérhetnek a valóságostól, különös tekintettel a kézműves termékek színében.

Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akció időtartamáról.

Rendelés menete

A kiválasztott termék darabszámának jelölése után a "kosárba rakom" feliratra kattintva kerül a kosárba a termék. További termékek kosárba tételére itt van lehetőség. Amennyiben nem kíván újabb terméket a kosarába tenni, a vásárláshoz szükséges személyes adatainak megadása után kiválaszthatja, a fizetési és szállítási módokat, majd véglegesitheti rendelését..

Adatbeviteli hibák kijavítására  (pl. plusz termék, termék törlése, ár ellenőrzése stb.) a szolgáltató e-mailben való megkeresése útján van lehetőség.

Fizetési lehetőségek:
utánvétes vásárlás
előre utalás fizetési értesítő alapján
Pay-pal használatával

Szállítási módok: 
GLS futárszolgálat igénybevétele utalás vagy paypal fizetés esetén: 1490,- Ft
GLS futárszolgálat igénybevétele utánvétes vásárlás esetén 1490,- + 490,- Ft összesen 1980,- Ft
Személyes átvétel Budapest XVII. kerületében, előre egyezetett időpontban.

A szolgáltató webáruház köteles az igénybe vevő megrendelésének megérkezését az igénybe vevő felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az igénybe vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül az igénybe vevőhöz nem érkezik meg, az igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a szolgáltatóhoz, illetve az igénybe vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A fenti szabályoktól eltérhetnek a felek, ha ebben megállapodtak.

A megrendelések feldolgozása és teljesítés

A megrendelések feldolgozása a megrendelés leadásától számított legkésőbb 2 munkanapon belül elkezdődik.

Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 5 munkanapon belül. Ha Szolgáltató és Felhasználó a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, Szolgáltató Felhasználó felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.

Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

Elállás joga

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, rendelését lemondhatja, vagy visszaküldheti a megrendelt terméket, sérülésmentesen, éterendkiegészítők esetében kizárólag bontatlanul. 

Az elállási jog gyakorlásának menete: Az elállási szándékát a vásárló (az átvételtől számított legkésőbb 14 napon belül) írásban jelezheti a szolgáltató fent megadott e-mail címén. Étrendkiegészítők esetében kizárólag csak bontatlan csomagolás esetén! Szolgáltató vállalja, haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszautalja az árat. A postaköltség megtérítését Szolgáltató kizárólag abban az esetben vállalja, ha a webáruház hibája miatt kerül az áru visszaküldésre.

Garancia, jótállás

Termékeinkre a PTK szabályai érvényesek jótállás, kellékszavatosság, termékszavatosság ügyében.

Panaszkezelés

Panaszával forduljon hozzánk bizalommal a fent jelzett elérhetőségeink bármelyikén írásban. Igyekszük a bejelentést azonnal partnereinkkel egyetértésben békés megállapodás keretein belül rendezni.
Fogyasztói jogvita esetén, ha válaszunkkal nem ért egyet, a vásárló fordulhat a tartózkodási vagy lakóhelye szerinti illetékes Békéltető Testülethez. Cégünk a Békéltető Testületi eljárásban együttműködési kötelezettséget vállal. A Békéltető Testület felhívására történő válaszirat megküldési kötelezettséggel tartozik, valamint a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételének biztosítását vállalja. Amennyiben a vállalkozás székhelye nem a területileg illetékes Békéltető Testületet működtető kamara szerinti megyében van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki. 

Vegyes rendelkezések

Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Felhasználó és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a területileg illetékes Bíróság/Törvényszék illetékességét.
Budapest  2021. február 15.